O nas

O nas

Wydawnictwo MedyczneJesteśmy jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców czasopism i książek medycznych. Wydajemy siedem kwartalników. Wszystkie znajdują się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Index Copernicus oraz w bazie Polskiej Bibliografii Lekarskiej GBL. Niektóre z nich indeksowane są również w bazach międzynarodowych, m.in. w bazie Embase/Excerpta Medica oraz Scopus.
W ciągu prawie trzydziestu lat działalności nawiązaliśmy współpracę z około tysiącem autorów, a ponadto z takimi uznanymi organizacjami czy instytucjami, jak większość uniwersytetów medycznych, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie, Instytut Reumatologii w Warszawie, Uniwersytet Semmelweis w Budapeszcie, a także z wieloma towarzystwami naukowymi, w tym Polskim Towarzystwem Stomatologii Dziecięcej. Współpracujemy też z większością studenckich towarzystw naukowych w naszym kraju.
W tym okresie nakładem naszego wydawnictwa ukazało się kilkaset tytułów książek, włączając w to monografie, poradniki i podręczniki. Wśród nich znajdują się takie publikacje, jak „Atlas technik operacyjnych w proktologii” opracowany przez Małgorzatę Kołodziejczak, Przemysława Ciesielskiego i Fabiana Kamińskiego (rysunki), dwutomowy podręcznik „Onkologia kliniczna – wybrane zagadnienia” pod redakcją Macieja Krzakowskiego, „Zapobieganie i leczenie choroby próchnicowej u dzieci” pod redakcją Doroty Olczak-Kowalczyk i Leopolda Wagnera, „Leczenie chorób proktologicznych w okresie ciąży i porodu” pod redakcją Małgorzaty Kołodziejczak, „Choroby gruczołu sutkowego” autorstwa Romana Czekanowskiego, „Choroby śródmiąższowe płuc” pod redakcją Stefana Kusia, „ Gastroenterologia dziecięca” autorstwa Franciszka Iwańczaka, „Interakcje leków z żywnością i alkoholem” pod redakcją Mirosława Jarosza i Jana Dzieniszewskiego oraz „Osteoporoza (aktualny stan wiedzy)” pod redakcją Janusza Badurskiego, „Zakażenia chirurgiczne” autorstwa Krzysztofa Bieleckiego. A to tylko niektóre z wielu tytułów, które ukazały się nakładem Wydawnictwa Borgis, nie licząc wielu prac doktorskich i habilitacyjnych.
Staramy się jak najszerzej dzielić wiedzą zawartą w naszych publikacjach i dlatego bezpłatnie udostępniamy lekarzom zasoby naszej Czytelni Medycznej Online. Patronujemy też wielu naukowym wydarzeniom medycznym, takim jak zjazdy, konferencje, sympozja, szkolenia czy kursy.

Wydaliśmy

między innymi:


 

KontaktWydawnictwo BORGIS SP. Z O.O.

 

ul. Ekologiczna 8 lok. 103
02-798 Warszawa
wydawnictwo@borgis.pl

 

+48 22 648 12 44
+48 22 648 12 45

 

NIP: 521-008-26-27
KRS: 0000038564

 

Redakcja

Beata Dobrzyniecka: +48 602 531 313
Agnieszka Gortat: +48 602 287 179
Kinga Kosiba: +48 500 014 623

 

Dystrybucja

Małgorzata Reniec: +48 500 727 724