Czasopisma

Czasopisma

Prezentujemy nasze czasopisma medyczne:

„Postępy Nauk Medycznych”

To kwartalnik adresowany do lekarzy różnych specjalności. Każdy numer dotyczy odrębnego zagadnienia i jest prowadzony przez specjalistę z danej dziedziny. Czasopismo istnieje na rynku od 1989 roku. Czasopismo znajduje się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (5 pkt), jest indeksowane w bazie Index Copernicus (98,44 pkt).

„Postępy Fitoterapii”

Ukazują się od 2000 roku. Czasopismo jest organem Sekcji Fitoterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Kwartalnik znajduje się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (5 pkt), jest indeksowany w bazie Index Copernicus (71,43 pkt).

„Nowa Stomatologia”

Jest czasopismem ukazującym się od 1996 roku. Kwartalnik znajduje się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (5 pkt), jest indeksowany w bazie Index Copernicus (100 pkt). Periodyk powstaje pod patronatem Polskiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej. Redaktor Naczelną „Nowej Stomatologii” jest prof. dr hab. n. med. Dorota Olczak-Kowalczyk.

„Nowa Medycyna”

To kwartalnik profilowany – poświęcony koloproktologii. Tytuł obecny jest na polskim rynku wydawnictw medycznych od 1994 roku. Czasopismo jest organem prasowym Polskiego Klubu Koloproktologii. Kwartalnik znajduje się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (5 pkt), jest indeksowany w Index Copernicus (100 pkt). Redaktor Naczelną „Nowej Medycyny” jest dr. hab. n. med. Małgorzata Kołodziejczak. Jest to czasopismo dwujęzyczne (wersja angielska oraz polska).

„Nowa Pediatria”

Jest czasopismem ukazującym się od 1997 roku. Kwartalnik znajduje się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (5 pkt), jest indeksowany w bazie Index Copernicus (62,57 pkt). Publikowane prace pochodzą ze znanych i cenionych ośrodków naukowych w kraju, ale autorami są również lekarze praktycy. Większość autorów jest znana ze swojej działalności naukowej w kraju i za granicą.

„New Medicine”

Jest medycznym kwartalnikiem naukowym skupiającym się na tematyce otolaryngologii i stomatologii dziecięcej. Ukazuje się od 1996 roku. Artykuły w „New Medicine” są indeksowane w wielu prestiżowych bazach naukowych, m.in. Google Scholar, SCOPUS, EMBASE, Directory of Open Access Journals, Academic Keys, Index Copernicus (120,94 pkt), i na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (20 pkt). Jest to czasopismo angielskojęzyczne.

„Medycyna Rodzinna”

Jest czasopismem ukazującym się od 1998 roku. Kwartalnik znajduje się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (5 pkt), jest indeksowany w bazie Index Copernicus (76,66 pkt) Pismo adresowane jest przede wszystkim do lekarzy rodzinnych, ogólnych, studentów akademii medycznych, studenckich towarzystw naukowych.