Poezja naszych dni (t. 2)

Poezja naszych dni (t. 2)

Drodzy Autorzy,

Wydawnictwo Borgis przygotowuje drugą edycję antologii „Poezja naszych dni”. Wszystkich poetów zainteresowanych współpracą zapraszamy do opublikowania swoich wierszy na zasadach przestawionych poniżej.

 1. Zgłoszenia przyjmujemy do 28 lutego 2021 roku.

 2. Informacje ogólne dotyczące kwalifikacji zgłaszanych utworów:

 1. W zbiorze „Poezja naszych dni” (tom 2) Autor ma możliwość opublikowania maksymalnie 5 wierszy wraz z notką o sobie, przygotowaną wg kryteriów Wydawnictwa i nieprzekraczającą 1800 znaków ze spacjami.

 2. Na etapie procesu kwalifikacyjnego Wydawnictwo zastrzega sobie prawo odmowy publikacji zgłaszanego utworu bez podania przyczyn.

 3. Po zakwalifikowaniu zgłaszanych utworów Autor podpisuje z Wydawnictwem umowę wydawniczą (licencji niewyłącznej).

 4. Po wydaniu antologii „Poezja naszych dni” (tom 2) każdy z Autorów otrzyma 5 egzemplarzy autorskich wersji papierowej ww. publikacji.

 5. „Poezja naszych dni” (tom 2) wydana zostanie zarówno w formie książki tradycyjnej, jak i e-booka.

 6. „Poezja naszych dni” (tom 2) będzie dostępna w księgarni Wydawnictwa (księgarnia.borgis.pl). Dostępność w innych księgarniach – tych, z którymi Wydawnictwo współpracuje – uzależniona będzie wyłącznie od ich zainteresowania ww. publikacją.

 7. Kwalifikacja utworów odbywa się na zasadach nieodpłatnych.

 8. Za publikację od 1 do 5 wierszy w zbiorze „Poezja naszych dni” (tom 2) Autor wnosi zryczałtowaną opłatę w wysokości 480 zł brutto.

 9. UWAGA: Autor, którego wiersze ukazały się w tomie 1 antologii „Poezja naszych dni”, wnosi opłatę w wysokości jak poprzednio.

 10. Przewidywany termin wydania zbioru „Poezja naszych dni” (tom 2) – pierwsze półrocze 2021 roku.

Zapraszamy do zapoznania się z pierwszym tomem „Poezji naszych dni”. Antologia jest dostępna w wersji papierowej oraz w formie e-booka.

Wiersze prosimy przesyłać na jeden z poniższych adresów e-mail:

Kinga Kosiba
k.kosiba@borgis.pl
+48 500 014 623

Monika Bronowicz-Hossain
m.bronowicz@borgis.pl
+48 729 399 558

Agnieszka Gortat
a.gortat@borgis.pl
+48 602 287 179

albo przez poniższy formularz: